Mogelijk IndiaFoxtEcho addons voor DCS

Dino Cattaneo heeft laten dat hij aan het inventariseren is of en hoe het mogelijk is zijn vliegtuigen in DCS te converteren. Het is een eerste inventarisatie, en er mag nog niks uit worden afgeleid. Toch ken ik Dino als iemand die geen nieuws naar buiten brengt wanneer hij er niet 100% van is overtuigd dat het haalbaar is. We zullen in de toekomst vast meer van dit project horen.