Mega Airport Rome

Aerosoft heeft enige tijd terug het project Rome Fiumicino voortijdig van de mark gehaald. Dit omdat het niet voldeed aan de kwaliteitseisen van Aerosoft. Er werd toen de belofte gedaan een nieuwe en betere versie uit te zullen brengen.
Met het tonen van de eerste screenshots houdt Aerosoft zich aan die belofte. Op het preview forum kun je een serie screenshots vinden van de huidige stand van zaken. Het zijn preview shots, dus er kan nog een en ander veranderen. Bekijk de screenshots hier.